Obytný soubor Červený dvůr – Tulipa Třebešín

Popis záměru

Záměr se skládá z celkem 12 objektů pro bydlení (6 bytových domů a 5 viladomů), administrativní budovy při ulici K Červenému Dvoru, budovy malého supermarketu a objektu mateřské školy. V rámci záměru bude vybudována nová T křižovatka a vjezd z ulice U Červeného Dvora (od původní okružní křižovatky se upustilo).

Historie záměru

Záměr vzniká v místě širšího okolí bývalých tzv. skladů potravin, které byly v roce 2016 zdemolovány. Podzemní podlaží skladů zůstaly zachovány a na jejich základech mají stát objekty A a B1 – B4.

Rizika a příležitosti záměru

Po dokončení bude v komplexu bydlet kolem 2000 obyvatel. Za oběť záměru padly sklady potravin, které byly označovány za hodnotnou industriální stavbu. V průběhu schvalování byl záměr označován za předimenzovaný. Investor jako ústupek snížil o několik podlaží nejvyšší objekt A a zavázal se realizovat na vlastní náklady novou křižovatku s ulicí U Červeného dvora, mateřskou školku a veřejný park. Školka a park mají být po dokončení I. fáze výstavby (objekty E1 a E2) bezplatně převedeny do vlastnictví MČ Praha 3. Dořešit bude třeba dopravní obsluhu veřejnou dopravou, očekává se, že hlavní město zde zřídí novou zastávku autobusu. Okolní ulice se potýkají s výrazným nárůstem dopravy. Investor se zavázal provést zklidňující opatření, která by zamezila průjezdu rezidenční čtvrtí. Tuto podmínku však nesplnil a stavební úřad Prahy 3 v rozporu s EIA přesto zkolaudoval v roce 2017 první etapu stavby.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz