Obytný soubor na Vackově – etapa 9.

Popis a historie záměru

Poslední etapou zástavby na Vackově je patnáctipatrový věžový objekt. Je to jediná etapa, která nedostala platné územní rozhodnutí během éry starostky Hujové a v současnosti tak čeká na jeho vydání. Politická reprezentace se ale nyní od projektu distancuje (2019). Věž má prostý obdélníkový půdorys a celkem konvenční fasádu, dům není tak blízko hraně parku jako zóna A1 s dvanáctipatrovými domy. Právě v posledních etapách mají být služby v parteru či dokonce v prvních dvou podlažích a to prý dle toho, po čem bude u lidí v okolí poptávka.

Rizika a příležitosti záměru

Jediný výškový objekt dokončí celou čtvrť na Vackově. Hlavní rizika spočívají v blízkosti parku Židovské pece, což bude vytvářet problém jak při stínění parku – to může mít dopad na druhovou skladbu dřevin a rostlin v parku –, tak při kontaktu budoucích majitelů bytů s lidmi v parku. Při této výšce se samozřejmě bavíme též o zásahu do žižkovského panoramatu. Celá výstavba na Vackově přitom hrozí být velmi monofunkční a sloužit jako „noclehárna“ pro bohaté bez dostatku služeb a jiné potřebné veřejné vybavenosti. Developer se smluvně zavázal vystavět pro MČ školku, což je zřejmě podmíněno právě dokončením deváté etapy, se kterou ale MČ nesouhlasí.

Co se aktuálně děje

Celé územní řízení je velmi dlouhé a k projektu se vyjadřuje mnoho subjektů včetně Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, vlastníci okolních bytů apod. V srpnu 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí. Městská část se proti tomuto rozhodnutí odvolala s hlavními námitkami na neadekvátní výšku budovy, která je podle aktuálního vedení radnice v rozporu se zásadami územního rozvoje. V lednu 2021 Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy vyhodnotil odvolání jako bezdůvodné, stejně jako odvolání Ministerstva kultury v roce 2019. Aktuální rozhodnutí je konečné a nelze se již proti němu odvolat. Nicméně po poradě s právníky (březen 2021) jsme se rozhodli situaci řešit soudní cestou. Nyní bude městská část podávat žalobu proti vydanému územnímu rozhodnutí a zamítnutí našeho odvolání.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz