Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A1

POPIS ZÁMĚRU

Šestá, nejmohutnější etapa chystané zástavby oblasti Vackova. Jedná se o soubor 5 bytových domů o 8-13 podlažích mezi parkem Židovské pece a Malešickou ulicí. Součástí záměru je vybudování veřejného prostranství, které má mít charakter náměstí s obchodním parterem v budově A5. Záměr zahrnuje 366 bytových jednotek a 275 parkovacích míst ve společné podzemní stavební podnoži domů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development, a.s.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Samotný hřeben parku mají budovy převyšovat o cca 8 podlaží. Stavba tak zásadním negativním způsobem ovlivní krajinný ráz v okolí Židovských pecí. Prostor náměstí je relativně malý, vymezený pouze z jedné strany budovou, z ostatních komunikacemi – to snižuje jeho pobytovou hodnotu a potenciál. Z dostupných studií není patrné vyřešení vazby domů směrem k parku (řešení chodníků a přístupů z domů do parku).

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz