Zástavba proluky Pernerova

Popis a historie záměru

Pozemek se nachází v Karlíně v Pernerově ulici, na samé hranici s MČ Praha 8, na bývalých drážních pozemcích. V současném územním plánu zařazen mezi nezastavitelné drážní pozemky.

Na těchto pozemcích historicky stály drážní budovy, které byly zhruba před 15 lety odstraněny. Tím vznikl nepoužívaný brownfield, nedokončená uliční fronta domů s holým štítem, které v současné chvíli tvoří zanedbané a zbytkové místo v jinak zcela urbanizované kompaktní blokové zástavbě Karlína.

Vlastník pan Richard Sobotka požádal v prosinci 2016 o změnu územního plánu na plochy pro bytovou výstavbu. Žádost byla doplněna orientační hmotovou studií.

V současnosti (červen 2019) jedná majitel pozemku s městskou částí a hlavním městem Prahou o záměru vybudovat na těchto pozemcích navazující zástavbu ve formě sdíleného dostupného bydlení, co-housingu, jako „alternativy k současné developerské a konvenční bytové produkci“. Snahou by mělo být vytvořit komunitní prostředí nejen v rámci domu, ale také čtvrti. Nižší patra domu by měla být proto navržena tak, aby dokázala pojmout různorodý program a služby a uspokojit tak lokální požadavky obyvatel. Odkazem mohou být prvorepublikové domy s víceúčelovými sály, jako je Palác Akropolis na Žižkově, či letenské Bio Oko.

Jedná se o investorský záměr malého investora, který by rád výslednou podobu budov prověřil v architektonické soutěži.

Rizika a příležitosti záměru

Pozemek je v současnosti nevyužitý. Pokud by se podařilo zrealizovat projekt na bázi co-housingu s kulturní institucí v parteru, bylo by to pro okolí přínosem. Kvalita výsledné architektury se bude odvíjet od kvality uspořádané soutěže.

Výstavba nového domu by mohla být využita jako prostředek pro překonání železniční trati na úpatí Vítkova a vytvoření pěšího propojení mezi Karlínem a Vítkovem. Byla by to investičně a administrativně náročná, ale velmi prospěšná stavba.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz