Polyfunkční dům Žižkov (Pitterova)

Popis a historie záměru

Jako Polyfunkční dům Žižkov či Polyfunkční dům Pitterova je označován záměr „dostavby“ bloku rezidence Central Park, který se nachází nedaleko Parukářky mezi ulicemi Pitterova, Ke Kapslovně a Malešická (zejména parcela č. 4246/2). Může se plést se stejnojmenným projektem, který je rovněž plánován při ulici Pitterova více na východ. (zejména parcela č. 4229/2). Jedná se o zcela rozdílné projekty i investory. Majitelem pozemků a investorem je zde Olšanská pozemková a. s.

Záměr je plánován jako samostatný objekt architektonicky i urbanisticky zcela odlišný od rezidence Central Park. Půdorys objektu má tvar písmene T, kdy S-J orientovaný blok má 8 nadzemních podlaží a do něj kolmo vložený kratší blok dosahuje 13 nadzemních podlaží. Součástí je i úprava předprostoru budovy v jihovýchodní části a ulice při západním okraji objektu. V dokumentaci projektu je  účel budovy popsán jako „dlouhodobé ubytovací zařízení“. Ná základě předložené dokumentace se jedná spíše o bytový dům s komerečním parterem. To by znamenalo rozpor s územním plánem, kde je lokalita označena jako ZVO (funkční plocha ostatní), nikoliv OV (všeobecně obytná) či SV (všeobecně smíšená).

V únoru 2020 Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy vydal souhlasné stanovisko se stavebním záměrem. V březnu téhož roku se stavbou souhlasil i Institut plánování a rozvoje hl. města Praha (IPR) pouze s drobnými výhradami. Na to reagovala městská část v květnu 2020 zasláním žádosti o přezkum souhlasného stanoviska Magistrátu na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Jako hlavní důvody žádosti byly uvedené nesoulad záměru s platným územním plánem, pochybnosti o slučitelnosti projektu s požadavky pro „stabilizované území“ a také snížení hodnoty bytových jednotek v budovách Central Parku. Z toho důvodu již nyní podalo žádost o přezkum stanoviska také 30 vlastníků bytových jednotek vedlejší rezidence. Nicméně podle MMR je nutné počkat na zahájení územního řízení a až poté podat připomínky. Bez ohledu na kladná stanoviska Magistrátu a IPRu investor potřebuje přivést přípojky přes pozemek městské části, což je prozatím účinný nástroj, jak městská část může výstavbě bránit.

Rizika a příležitosti

Mezi největší rizika projektu patří zmíněné narušení urbanistické i architektonické koncepce Rezidence Central park. Ateliér A69 navrhl ponechat blok budov otevřený směrem do zeleného vnitrobloku s návazností na park Parukářka, nebo maximálně blok uzavřít nízkou dvoupodlažní zástavbou určenou pro sport a relaxaci. Tento princip byl v době vzniku projektu vyjednán a odsouhlasen i Útvarem rozvoje hl. m. Praha (nyní IPR Praha). Lze tak očekávat podání žalob vlastníků bytových jednotek Central Parku kvůli ztrátě realitní hodnoty u 2/3 bytů v případě realizace polyfunkčního domu Žižkov. Dalším velkým rizikem je rozpor s územním plánem, kde se definovaná funkční plocha neslučuje s výstavbou bytového domu, který by zde s největší pravděpodobností nakonec vznikl. V oblasti bylo v nedávné době vystaveno či je v různých fázích přípravy několik rezidenčních projektů, proto je žádoucí uvedený prostor využít pro výstavbu sportovního nebo kulturního zařízení, pro které je pozemek určený, nikoliv k další velkoobjemové rezidenční výstavbě.

Potenciálním přínosem by byla úprava obytné ulice při západním okraji plánovaného objektu. Tato ulice bude sloužit jako nástupní místo do nového parku, který bude vznikat na západních protějších pozemcích pod Vrchem sv. Kříže.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz