Potenciální výstavba podél Jarovské třídy

Popis a historie záměru

Jarovská třída je plánovaná nová ulice, která by měla vzniknout prodloužením ulice Malešické k Českobrodské a vést koridorem bývalé železniční tratě na Jarově. V územním plánu je její návrh již několik desetiletí, ale až nyní dostává konkrétní podobu. Důvodem je výstavba na území Nákladového nádraží Žižkov, pro kterou Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil podkladovou studii. Součástí studie je i Jarovská třída včetně navrhnuté zástavby podél ulice, a to na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy (parcely č. 4487, 2922/58) a Bytového družstva Vackov (parcely č. 3050, 3052, 3054/1, 3056/1).

V porovnání s dřívějšími návrhy, kdy měla Jarovská třída sloužit pouze jako vysokokapacitní automobilová spojka, je nyní záměrem vybudovat kvalitní městskou ulici, která nabídne propojení pro tramvajovou dopravu, pěší i cyklisty. Právě městská zástavba podél ulice by měla nejen odclonit dopravu od aktuální rezidenční zástavby, ale měla by zejména zamezit vzniku dálnice uprostřed města a nabídnout nové služby a možnosti pro lidi. Nicméně jedná se pouze o návrh, který by měl ulici udělat příjemnější, zástavba není podmínkou a v případě, že budou lidé žijící v okolí proti, městská část zástavbu iniciovat nebude.

Nyní probíhá sběr podnětů pro tvorbu podrobnější dopravně urbanistické studie Jarovské třídy, kterou vytváří tým pod vedením Jana Kasla. Plán participace, který zahrnuje online setkání, diskuzní procházky, hloubkové rozhovory a další aktivity je možné najít na stránkách IPRu nebo Planujtrojku. Podněty budou sbírány během června 2021, o prázdninách by pak mělo dojít k jejich zapracování do studie.

Rizika a příležitosti záměru

Projekt celé Jarovské třídy včetně okolní zástavby vzbuzuje od počátku značnou pozornost veřejnosti, která se zmobilizovala formou občanského spolku s názvem Jarovská třída a k plánovanému projektu zaujímají negativní postoj. Důvodem je zejména narušení klidného rázu lokality, zástavba zeleně a nutnost posunutí oblíbeného dětského hřiště. Jedná se o zcela relevantní argumenty. Lidé žijící v okolí se dále obávají vzniku vysokokapacitní dopravní tepny.

Na druhou stranu lze Jarovskou ulici společně s navrženými domy vnímat jako příležitost, která přinese do lokality služby a veřejnou dopravu. Jedná se o klíčovou součást výstavby nové čtvrti na Nákladovém nádraží. Bez Jarovské třídy by došlo k dopravnímu přetížení ulic Jana Želivského a Koněvova, kde se již dnes nachází intenzivní doprava. Navržoená zástavba podél ulice by navíc měla sloužit jako nástroj k poměštění ulice.

Vzhledem k tomu, že jeden z pozemků (východnější) patří hlavnímu městu a je ve správě městské části, nabízí se využít navržené domy pro veřejnou vybavenost či městské bydlení. Nicméně druhý pozemek patří bytovému družstvu Vackov, se kterým bude nutné jednat o pozemcích a jejich budoucím využití.

 

 

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz