Rezidenční areál Malešická

Popis a historie záměru

Návrh rezidenčního areálu Malešická se skládá ze čtyř samostatných budov tvořící dohromady hybridní průchozí blokovou zástavbu. Záměr investora (Metrostav Development a. s.) je lokalizovaný do oblasti mezi Malešickou ulicí a ulicí Olgy Havlové, kde je volná plocha dočasně využívaná jako autobazar a dvě staré průmyslové budovy sloužící jako prodejna autodílů a ubytovna (parcela č. 3541/26; 3541/25).

Investor uspořádal vyzvanou architektonickou soutěž bez konzultace s městskou částí či bez regulérnosti ČKA, na základě které byli vybráni Ian Bryan Architects (IBA). TI navrhli klasický koncept hybridního bloku, který doplňuje okolní výstavbu a zároveň nabízí pěší propojení mezi ulicemi Olgy Havlové a Malešickou. Jednotlivé domy mají sedm nadzemních podlaží – pět nadzemních podlaží a dvě ustoupená. Jedná se o bytové domy s aktivním parterem směrem do ulice Malešické. Vzhledem k tomu, že územní plán určuje pouze všeobecně smíšenou funkci (SV) bez koeficientu míry využití, měla by být výška budov orientovaná podle okolní zástavby, jak určují tzv. pražské stavební předpisy (PSP).

Rizika a příležitosti záměru

Hlavním přínosem záměru je kultivace a oživení dnes nehostinného prostředí Malešické ulice, kterými by jistě urbanisticky zajímavý hybridní blok s živým parterem byl. Dalším přínosem je veřejně přístupný a otevřený vnitroblok, který by zajistil prostupnost území mezi ulicemi Malešická a Olgy Havlové.

Na druhé straně negativem je relativně malá velikost vnitrobloku, a to zejména ve spojitosti s výškou jednotlivých domů a jejich nedostatečnou vzdáleností od okolní zástavby v severní a západní části. Výška navrhovaných domů je odvozovaná od sousedící oranžové budovy business centra (Malešická 2679/49). Daná budova zde však stojí zcela osamoceně, tudíž navrhované domy v kontextu okolní vilové zástavby působí jako relativně kapacitní a vysoké.

Dalším negativem, na které na Komisi pro urbanismus a veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny upozornil vedoucí odboru územního rozvoje Zdeněk Fikar, je plánované rozsáhlé podsklepení vnitrobloku, což bude vytvářet bariéry pro úspěšný rozvoj rostlé zeleně.

 

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz