Cvičební a relaxační centrum Balkán

Popis a historie záměru

Záměrem investora je výstavba sportovního a relaxačního centra. Jedná se o stavbu, ve které je navrhnuté wellness centrum s několika jednotkami hotelových pokojů.

Záměr je v různých podobách projednáván již od roku 2011, kdy byl předložen jako dvojice budov se služebními byty. Výbor pro územní rozvoj městské části již v roce 2011 a opětovně v roce 2012 nesouhlasil s výstavbou. Důvodem byl tehdy „předimenzovaný návrh počtu služebních bytů, který z návrhu defacto dělal bytový dům, jenž je nepřípustný pro dané území“. Investor návrh přepracoval na uvedené wellness centrum, které již více odpovídá funkčnímu zaměření plochy. Návrh byl prezentován na Výboru pro územní rozvoj v červenci roku 2020, který inicioval ujasnění výpočtu z územního plánu odvozených limitů užitných ploch a jejich projednání se sousedícími subjekty TJ Sokol Žižkov a TJ Spoje Praha. Vzhledem k tomu, že záměr by vyčerpal více koeficientu HPP (hrubých podlažních ploch) než odpovídá poměru toho pozemku, který investor vlastní, nebyl v prosinci roku 2020 Výborem pro územní rozvoj doporučen k realizaci. Nadále probíhá soudní spor s majiteli sousedních parcel.

Rizika a příležitosti záměru

Jedná se o architektonicky čistý a docela působivý projekt, který by urbanisticky i svým zaměřením dost možná danou lokalitu spíše obohatil. Jako problematický se ale jeví diskutabilní podíl hotelových pokojů a vyčerpání stavební kapacity funkční plochy, jejíž součástí zájmové území je, což znemožňuje dalším vlastníkům sousedních pozemků jakékoliv stavební záměry.

Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu s funkčním využitím SP (sportovní plocha), jsou stanoveny relativně přísné limity na zastavitelnost území, což by do budoucna omezilo možnosti vlastníků ostatních parcel v rámci funkční plochy. Přestože sportovní a relaxační centrum by mohlo být vhodným doplněním aktuální nabídky sportovního areálu, tak lze diskutabilně nahlížet na množství hotelových pokojů, které v širším centru Prahy v území s omezenou stavební kapacitou nejsou žádoucí, naopak centrum by v prvé řadě mělo sloužit místním. Jako negativum lze nahlížet na vyvolané zvýšení místí individuální automobilové dopravy.

Vyšší nabídka služeb a oživení celé oblasti je však zároveň i pozitivním důsledkem, záleží na úhlu pohledu. Navíc se jedná o doplnění nabídky sportovního areálu, který je v územním plánu definovaný jako sportovní plocha, jež se bude do budoucna rozvíjet. Dalším významným pozitivem je decentní a urbanisticky logicky rozvržená architektura domu, která by využila aktuálně nevyužívanou a neudržovanou plochu.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz