Rezidenční projekt Jeseniova 38

Popis a historie záměru

Na místě bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu má vyrůst novostavba bytového domu o 8 podlažích. Realizace této výškové budovy se 181 byty a 227 parkovacími místy se předpokládá v roce 2018 – 2019.

Objekt a pozemky Českého rozhlasu koupil ve veřejné dražbě v roce 2014 investor WH Estate s.r.o. V územním plánu z roku 1999 se stavební pozemky na tomto místě zakusují do svahu Parukářky. Investor nejprve přišel s návrhem stavby dvou věží a terasových bytů na svahu Parukářky. Během jednání s IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a městskou částí Praha 3 ze svého plánu postupně slevoval. Městská část Praha 3 původně se stavbou nesouhlasila a požadovala snížit objem stavby tak, aby nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky. Nakonec však městská část vydala souhlas se stavbou podle poslední verze D architektonické studie a s developerem uzavřela smlouvu o spolupráci, v níž se zavázala stavbě dále nijak nebránit Investor nyní dokončuje podrobnější projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Na podzim 2016 proběhlo zjišťovací řízení, podle jehož závěrů bude záměr posuzován v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA).

V říjnu 2017 magistrát hlavního města vyhověl žádosti investora a zastavil řízení EIA na základě změn v legislativě.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Pokud dojde k realizaci projektu, bude stavba přesahovat střechy okolní zástavby a výškovou úroveň dětského hřiště na Parukářce o 3 patra (cca 9 metrů). Dům tak výrazně převýší úroveň Parukářky a stane se její nežádoucí dominantou.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz