Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa

POPIS ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova. Investor Metrostav Development a.s. hodlá v páté etapě této zástavby umístit k jižní části svahu i parku Židovské pece 11 bytových domů o 4-7 podlažích s celkovou kapacitou 298 bytů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development a.s. Územní rozhodnutí bylo vydáno na stavbu „Obytný soubor Žižkov – Na Vackově, Praha 3“ již v roce 2001. V roce 2016 připravuje investor dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí. Zároveň proběhlo zjišťovací řízení EIA, podle kterého bude záměru posuzován podle tohoto zákona.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Budovy umisťované částečně do jižních svahů parku Židovské pece mají výškovou kótu kolem 285,55 – 288,87 m n. m. Hřeben parku se nachází na kótě kolem 275 m n. m. Zmíněné budovy by tak měly hřeben parku přesahovat o cca 10-14 metrů, tj. o 3-4 podlaží. Výška budov směrem k parku graduje.